Aktywność: strzelnica
Koszt: bez ograniczeń
Dostępny czas: bez ograniczeń
Wiek dziecka: bez ograniczeń
Adres: Testowa 40, Płock
STRZELNICA

Do powstania strzelnicy przyczynili się m.in.: Jerzy Żochowski, Jan Ignaczewski i Robert Milczarek. Ich dzielo kontynuowali: Tomasz Ciecierski, Józef Solawa, Bogdan Kruk, Paweł Wójcik, Jan Bońkowski, Zenon Kamiński i wielu innych członków płockiego klubu strzeleckiego (nie sposób wszystkich wymienić). Do klubu należy ponad 100 osób, dla których strzelectwo sportowe pasją, a także ci, którzy ze względów zawodowych mają kontakt z bronią i muszą dbać o swoje umiejętności strzeleckie.

Dokładność mapy zależy od podanego adresu.